NEED HELP?

STØT OS

Sociale aktiviteter


Lørdagscafé

Vi hygger, spiller domino og får en god snak. Alle er velkomne, dog er det mest mænd, der kommer i lørdagscaféen .

Tidspunkt lørdag klokken 16 – 21.


Walk and Talk

Gåture rundt i København, hvor vi taler sammen for at bliver bedre til dansk og samtidig oplever kultur og spændende steder.  Samtalerne på turene vil tage udganspunkt i, hvad vi oplever sammen på turene