NEED HELP?

Українець
у Данії

>

Netværksgruppen København

Netværksgruppen København støtter nye medborgere med flygtninge- og etnisk minoritetsbaggrund med uddannelse, jobsøgning og rådgivning.

netværksgruppen københavn

– en del af Frivillighuset

img-forsiden

netværksgruppen københavn

– en del af Frivillighuset

Xi hjælper flygtninge og borgere med udenlandsk baggrund:

  • med lektier, opgaver og eksamen
  • at blive bedre til dansk
  • læse, skrive og forstå breve / mails
  • med jobansøgninger