NEED HELP?

Українець
у Данії

>

Sådan bliver du frivillig


Overvejelser

Før du beslutter dig for at blive frivillig i Netværksgruppen København, er der nogle praktiske ting du bør overveje.

For eksempel hvor meget tid du kan afse, på hvilke dage du kan deltage som frivillig, og i hvilke funktioner du bedst kan bidrage.


En Frivilligkontrakt

Når du starter som frivillig skal du underskrive en frivilligkontrakt. Det er ikke noget der er kompliceret eller tager lang tid, men kan ordnes på Introduktionsmødet for nye frivillige.

Forventninger til frivillige

  • At du har et ønske om at ville fremme integrationen af flygtninge og indvandrere i det danske samfund
  • At du har tid og lyst til at involvere dig i det frivillige arbejde
  • At du ringer afbud, hvis du bliver forhindret i at møde op, og at du giver besked, hvis du i en periode er forhindret i at deltage i det frivillige arbejde
  • Vi stiller ingen krav til, hvor meget tid du bruger i Netværksgruppen. Mængden af tid og energi afhænger af arbejdsopgavens karakter og dit eget engagement