NEED HELP?

Українець
у Данії

>

Hvem kan blive frivillig


At udføre frivilligt arbejde

Som frivillig i Netværksgruppen København bliver det din opgave at hjælpe de flygtninge og indvandrere, der er brugere af Netværksgruppens aktiviteter.

Det kræver, at du har mod på og overskud til at møde mennesker fra alle verdenshjørner med åbenhed og nysgerrighed.

Kan du nikke ja til ovenstående, har du hvad der skal til for at blive frivillig i Netværksgruppen København.


Frivillighusets brugere

Brugerne af Frivillighuset og Netværksgruppen Københavns aktiviteter er flygtninge og indvandrere med forskellig social og kulturel baggrund.

Over 40 forskellige nationaliteter har deres gang i Frivillighuset, så som frivillig vil du møde mange nye spændende mennesker fra hele verden. Du vil sikkert høre sprog som du sandsynligvis ikke forstår, men langt størsteparten af samtalerne i Frivillighuset foregår på dansk og engelsk.

Tilbud til frivillige

  • Mulighed for at arbejde med noget, du interesserer dig for og samtidig få kendskab til andre kulturer og traditioner
  • Erfaring med frivilligt arbejde, der giver inspiration til studiet, arbejdet og tilværelsen generelt
  • Dejlige, konkrete oplevelser med integrationsarbejdet og med mennesker med forskellige baggrunde
  • Mulighed for medindflydelse gennem deltagelse i det organisatoriske arbejde i Netværksgruppen samt deltagelse i bestyrelsesarbejdet
  • Tilbud om kurser, temamøder, erfaringsudveksling og supervision.

Ledige stillinger

Du kan se hvilke aktiviteter vi i øjeblikket har brug for til hjælp til under Ledige stillinger.

Finder du ikke en ledig stilling du umiddelbart synes passer til dig, er du velkommen til at kontakte os alligevel, da vi i Frivillighuset har mange forskellige funktioner, og sikkert har brug for din hjælp i en eller anden sammenhæng.