NEED HELP?

Українець
у Данії

>

Netværksgruppen København bestyrelse

Medlemmer

Kirsten Jørgensen – forperson
May-Britt Højgaard – næstperson
Ole Bjørnstorp – kasserer
Suzanne Jaby – bestyrelsen
Skage Hem – suppleant og koordinator
Kenneth Hayes – suppleant