NEED HELP?

STØT OS

Om foreningen

Organisation

Netværksgruppen i København har eksisteret siden den 1. november 1998, og blev etableret som en forening 31. august 2000.

Netværksgruppen i København er en del af Dansk Flygtningehjælp. Vi deler Frivillighusets lokaler med Dansk Flygtningehjælps Rådgivning, hvor jurister, psykologer og socialrådgivere tilbyder flygtninge og indvandrere råd og vejledning.

Rådgivningen har åbent onsdag klokken 17 til 20 og torsdag klokken 13 til 17.

Foreningens opbygning

Årsmødet og bestyrelsen

Årsmødet er Netværksgruppens højeste myndighed, og afholdes hvert år i februar måned.

Bestyrelsen varetager den daglige ledelse af Netværksgruppens aktiviteter. Bestyrelsen har ansvaret for Netværksgruppens økonomi, og sørger for at dække nødvendige udgifter til administration, drift og arrangementer.

Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer, og der afholdes mindst 9 bestyrelsesmøder årligt. Bestyrelsen vælges ved årsmødet af de frivillige medlemmer.

Se hvem der i øjeblikket er en del af bestyrelsen i Netværksgruppen København.

Medlemmer

Som frivillig i Netværksgruppen underskriver man en frivilligkontrakt, og er herefter automatisk medlem. Alle medlemmer kan vælges til bestyrelsen.

Organisatoriske opgaver

Udover frivillige som hjælper til i for eksempel Lektiecafeen og Medborgerhjælpen, har Netværksgruppen frivillige medlemmer som varetager husets faste funktioner:

  • Webudvikling Kenneth Hayes
  • IT-support Olaf Tehrani